Salut

 

PROJECTE “PREVENIR ÉS VIURE”

 

Campanya de prevenció de consum de tabac, alcohol i altres drogues Federació CCJJ Don Bosco CV.

 

Presentació del projecte.

 

"Prevenir és viure" és un programa de prevenció del consum de drogues dissenyat per la Federació CCJJ Don Bosco CV, amb la finalitat de convertir-se en un instrument eficaç, flexible i de fàcil integració i aplicació l'àmbit dels nostres centres i associacions juvenils.

Aquest projecte es recolza en un model educatiu, fonamentat en el sistema educatiu preventiu salesià, en el qual les activitats de prevenció són la ferramenta essencial per al desenvolupament d'hàbits de vida saludables entre els i les joves destinataris de les nostres entitats locals.

Es tracta d'un conjunt d'actuacions dirigides a sistematitzar la prevenció en l'àmbit de l'oci i el temps lliure, adaptades a la realitat de cada centre i associació, a les necessitats dels i les joves i a les seues característiques específiques.

 

Objectius

 

1.1. Objectiu general:

 

 - Prevenir el consum de drogues en els/les adolescents i joves.

 

1.2. Objectius específics:

 

 - Incrementar el nivell d'informació sobre el consum de drogues, els seus efectes, riscos i conseqüències, especialment les immediates i greus.

  - Incrementar la percepció de risc associada al consum de drogues.

 - Afavorir la identificació de la pressió de grup com a factor determinant en les conductes dels adolescents i a l'inici del consum de drogues.

 - Dotar d'habilitats de resistència als adolescents enfront a la oferta de drogues i a la pressió favorable al consum.

 - Desmitificar les creences errònies dels joves sobre la normalització del consum jovenil de la cocaïna.

 - Facilitar una percepció ajustada respecte a la prevalença de consum actual de drogues per la població adolescent.

 

Tipologia dels beneficiaris

Respecte als i les beneficiaris/es són joves d'entre 13 i 18 anys, destinataris dels centres y associacions juvenils de la Federación Don Bosco CV.

Mitjançant aquest programa es pretén donar especial rellevància als i les joves amb diferents problemàtiques específiques i que, per la seua realitat social, estan més a prop d'incórrer en situacions de risc.

 

Les característiques detectades en els i les beneficiaris/as són:

 - Falta en el desenvolupament d'habilitats socials i en el desenvolupament evolutiu de l'individu. 

 - Dificultats en les relacions interpersonals i en la integració social, i amb el seu grup d'guals.

 - Dificultats davant la resolució de conflictes. 

 - Falta d'un desenvolupament intel·lectual de la educació en la salut, aprenent habilitats per a la presa de decisions. 

 - Falta de pensament crític i de sentit de la participació.

 

El nombre de participants del programa s'estima en 750 joves distribuïts en les associacions que conformen la Federación Don Bosco CV.

En el desenvolupament del programa a cadascuna de les localitats, s'establixen nexes de comunicació i col·laboració amb altres entitats que treballen en el mateix àmbit o amb el mateix col·lectiu, incrementant la repercussió social de les nostres accions i fent-se partícip a la comunitat local on es desenvolupen les diferents activitats. 

 

Accions

 

- Estudi de consum entre joves.

 

Donada la realitat tan canviants i complexa d'aquesta temàtica, des de la Federació Don Bosco CV hem decidit llançar un estudi entre els i les joves de les nostres entitats locals per a conèixer els vertaders consums de tabac, alcohol i altres drogues.

La finalitat d'aquest estudi, que es plasmarà mitjançant una enquesta, és poder conèixer la realitat dels nostres joves de primer mà.

Ens plantegem la necessitat de tindre dades reals i fiables sobre el consum de tabac, alcohol i altres drogues entre els nostres destinataris/es. Saber que es consumix, en quines quantitats, i en quins llocs, ens ajudarà a plantejar accions més específiques i concretes de cara a altres anys.

Les enquestes es distribuiran entre joves de 14 a 18 anys, principalment. No obstant, també pretenem una implicació una implicació dels monitors, per això, també les sol·licitarem que facen la enquesta. Per suposat, seran completament anònimes i la seua única finalitat serà la de completar l'estudi global de consum, utilitzant aquestos resultats solament a l'àmbit intern de la Federació Don Bosco CV.

Les dades que es recopilen entre els diferents centres i associacions servirà per a fer unes memòries de la situació actual de consum.

 

- Espai web.

 

La Federació Don Bosco CV, cercant d'adaptar-se a les noves realitats socials i als nous mitjans de comunicació, planteja com una acció dins d'aquest programa, l'us de les noves tecnologies per a la promoció i difusió d'aquest programa de prevenció de consum.

Per a açò, anem a habilitar un espai específic a la web de la Federación Don Bosco (www.don-bosco.org), per a poder anar ressenyant els avanços del programa. De la mateixa manera, s'utilitzarà la plataforma Twitter (@fededonbosco) i Facebook (www.facebook.es/fededonbosco) per a promocionar i apropar el programa de prevenció als i les joves.