Política de Privacidad

Política de Privacitat

I. Informació en compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic


En compliment del que establix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara en avant, LSSI- CE), s’informa de mode expresse, precís i inequívoc, tant als destinataris/es del servici com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de servicis de la societat de la informació:

Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana
G46569133
Associació sense ànim de lucre
Av. Primat Reig, 6
46009 València
963 66 17 89
federacion@don-bosco.org
www.fededonbosco.org

 

II. Informació en compliment del que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal


1. Principi d’informació

En compliment del que establix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en avant, LOPD), li informem de mode expresse, precís i inequívoc que les dades facilitades per vosté a través dels formularis disposats a este efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal d’arreplegada de les mateixes, així com les que es generen durant la seua relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de la Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana, degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari/a del servici amb la nostra entitat i prestació de servicis derivada de la mateixa. 

Així mateix, en compliment del que estableix la citada LOPD i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara en avant, LSSI-CE), li informem que les seues dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, li informem que les seues dades seran cedides en tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari/a del servici amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritze una norma amb rang de llei i, en particular, quan concórrega un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguen com a objecte la satisfacció d’un interés legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per la dita norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguen necessàries perquè el responsable del tractament complisca un deure que li impose la dita norma.

2. Principi del consentiment

El consentiment per al tractament de les seues dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a este efecte en la nostra pàgina web.

3. Caràcter obligatori de les dades sol·licitades

L’ompliment de tots i cada un dels camps que apareixen en els formularis disposats a este efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguen caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seues dades comportaria la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari/a del servici amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessàries per a la prestació de servicis derivada de la mateixa.

4. Principi de calitat de les dades

El destinatari/a del servici serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant la Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana de bona fe com a mer prestador del servici.

En el cas que el destinatari/a del servici facilite dades falses o de terceres persones sense mediar el seu consentiment per a això, respondrà personalment enfront de la Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana, els afectats/es o interessats/es, Agència Espanyola de Protecció de Dates i, si és el cas, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades de la dita circumstància.

La Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana no arreplega dades de persones menors de catorze anys a través de la seua pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys facilite les seues dades a través dels formularis disposats a este efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal d’arreplega dels mateixos, es procedirà a la seua destrucció inmmediata en el mateix moment en què es tinga coneixement de dita circumstància.

Amb la finalitat de complir al que establix l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari/a del servici es compromet a comunicar a la Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana els canvis que es produïsquen en les seues dades, de manera que responguen amb veracitat a la seua situació actual en tot moment.

5. Principi de seguretat de les dades

La Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguen exposades, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. Exercici de drets

En compliment del que estableix la LOPD i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la mateixa, el destinatari/a del servici pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.”

7. Responsable del fitxer o del tractament

El responsable del fitxer o del tractament és la Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana, amb direcció a efectes de notificacions en l’Avinguda Primat Reig, 6, 46009 – València, Espanya.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies