Política de Privacidad

Política de Privacitat

I. Informació en compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic


En compliment del que establix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara en avant, LSSI- CE), s’informa de mode expresse, precís i inequívoc, tant als destinataris/es del servici com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de servicis de la societat de la informació:

Federació Don Bosco de la Comunitat Valenciana
G46569133
Associació sense ànim de lucre
Av. Primat Reig, 6
46009 València
963 66 17 89
federacion@don-bosco.org
www.fededonbosco.org

II. Informació en compliment de la normativa de Protecció de Dades Personals


A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per a protegir la seua informació personal d’oblicat compliment per a la nostra entiat. Per això, és molt important per a nosaltres que entenga perfectament què anem a fer amb les seues dades personals que li demanem. Així, serem transparents i li donarem el control de les seues dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seua informació personal.

Per favor, si una vegada llegida la present informació li queda cap dubte, no dubte en preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seua col·laboració.

 1. Contacte amb el nostre delegat de protecció de dades

Sap que en la nostra entitat contem amb un delegat de protecció de dades al qual pot enviar totes les seues reclamacions, dubtes i sugerències sobre l’ús de la seua informació personal?

El nostre delegat de protecció de dades s’anomena AUDIDAT i aquestes són les seues dades de contacte:

 2. Per a què anem a usar les seues dades?

Amb caràcter general, les seues dades personals seran usades per a poder relacionar-nos amb vosté, poder prestar-li els nostres serveis i atendre les sol·licituts que ens ha realitzat per mitjà dels formularis de la web.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

3. Per què necessitem usar les seues dades?

Les seues dades personals són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosté i poder prestar-li els nostres servicis, la qual cosa ens permet l’ús de la seua informació dins de la legalitat.

No obstant, hi ha determinades situacions en les que necessitarem el seu permís previ per tal de poder realitzar determinades activitats, com poder enviar-li publicitat o publicar la seua imatge a Internet. Per això, ficarem a la seua disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seua informació personal.

4. Quí va a conèixer la informació que li demanem?

Amb caràcter general, tan sols el personal de la nostra entiat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem.

De igual manera, podran tindre coneixement de la seua informació personal aquelles entiats que necessiten tindre accés a la mateixa per a que podguem prestar-li els nostres servicis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seues dades si el pagament dels nostres servicis es realitza mitjaçant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seua informació aquelles entiats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu dels compliment d’alguna llei. Per exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superen una determinada quantiat.

En el cas què, al marge dels supostos esmenats, necessitem donar a conèiser la seua informació personal amb altres entiats, li sol·licitarem previament el seu permís a travñes d’opcions clares que li permetran decidir al respecte.

5. Com anem a protegir les seues dades?

Protegirem les seues dades amb messures de seguretat eficaç en funció dels riscos que comporte l’ús de la seua informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per a verificar que les seues dades personals estan segures en tot moment.

6. Enviarem les seues dades a altres països?

En el món hi ha països que són segurs per a les seues dades i altres que no ho són tant. Per exemple, la Unió Europpea és un entron segur per a les seues dades. La nostra política és no enviar la seua informació personal a cap país que no siga segur desde el punt de vista de la protecció de les seues dades.

En el cas de que, amb motiu de prestar-li el servici, siga imprescindible enviar les seues dades a un país que no siga tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem previament el seu permís i aplicarem les mesures de seguretat eficaç que reduïsquen els riscos del enviament de la seua informació personal a un altre país.

7. Durant quant de temps anem a conservar les seues dades?

Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentres ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

8. Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si fóra incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que siga legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la suea informació a una altra entitat. Este dret s’anomena ‘portabilitat’ i pot ser útil en determinades situacions.

Per a sol·licitar algun d’aquest drets, deurà realitzar una sol·licitut escrita a la nostra direcció, junt a una fotocòpia del seu DNI, per tal de poder identificar-li.

En les oficines de la nostra entiat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquestos drets i li oferim la nostra  ajuda per a complimentar-los.

Per a saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

9. Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?

Vosté pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seues dades en qualsevol moment.

Per exemple, si vosté en el se dia va estar interessat/da en rebre publicitat dels nostres productes o servicis, però ya no dessitja rebre més publicitat, pot Así por ejemplo, si usted en su día estuvo interesado/a en recibir publicidad de nuestros productos o servicios, pero ya no desea recibir más publicidad, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

10. En cas de que entenga que els seus drets han sigut desatesos , on pot formular una reclamació?

En cas de que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formuñar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid

  • Via telefònica:

Telf. 901 100 099
Telf. 91 266 35 17

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessaria l’assitència d’advocat ni procurador.

11. Elaborarem perfils per vosté?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres servicis.

No obstant, poden existir situacions en les que, amb fins de prestació del servici, comercial o d’altre tipus, necessitarem elaborar perfils d’informació sobre vosté. Un exemple podria ser la utilització del seu historial de compres o servicis per a poder oferir-li productes o servicis adaptats als seus gustos o necessitats.

En aquest cas, sempre li mantindrem informat previament i alicarem mesures de seguretat eficaç que protegisquen la seua informació en tot moment de persones no autorizades que pretinguen utilitzar´l-la en el seu propi benefici.

12. Usarem les seues dades per a altres fins?

La nostra política és no usar les seues dades per a altres finalitats distintes a les que li hem explicat. Si, no obstant, necessitàrem usar les seues dades per a activitats distintes, sempre li sol·licitarem previament el seu permís a travñes d’opinions clares que li permetran decidir al respecte.

13. Qualitat de les dades tractades

La nostra política és no recollir dades de persones menors de tretze anys i en supost de que una persona menor de tretze anys ens facilite les seues dades, procedirem a la destrucció inmediata.

No deu facilitar-nos dades falses o de terceres persones sense el seu consentiment. Vosté és responsable de la veracitat i exactitut de les dades aportades.

Uso de cookies

Para garantizarle una navegación por nuestra web segura y de calidad, le informamos que utilizamos Cookies. Si está de acuerdo clique ACEPTAR. Puede bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador. Para más información consulte nuestra Política de Cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies